Hoppa till textinnehållet

Älmeboda Sparbankstiftelse

Oakleaves 0579.

Sparbanken Eken är ingen vanlig bank. Ett av våra viktigaste mål är att tillsammans med våra ägarstiftelser bidra till att livet och vardagen i vår region utvecklas för oss alla som bor här. Stiftelserna får utdelning på bankens vinst och syftet är att ge tillbaka en stor del i form av bidrag till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur för att stimulera god samhällsutveckling och tillväxt i vårt verksamhetsområde.

Sparbankstiftelsens syfte

Stiftelsen ska främja sparsamhet i Sverige, främst med inriktning på Tingsryds kommun i Kronobergs län, bl.a. genom att som aktieägare i Sparbanken Eken verka för bevarande och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte tillgodoses bl.a. genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska och juridiska personer.

 

Älmeboda Sparbankstiftelse

Stiftelsens verksamhetsområde är främst Tingsryds kommun. Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 16 till antalet och utses till hälften av Tingsryds kommun och hälften av huvudmännen själva. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Kommande mötesdag

 

  • 11 febr. 2021
  • Sista ansökningsdag för bidrag är två veckor innan mötet
  • För frågor kontakta Telefon
    070-546 11 47

 

Historia

Almundsryds Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Älmeboda Sparbank och Åryds Sparbank beslöt 2007 om ett samgående och bildande av en ny bank, Sparbanken Eken AB. Samtidigt bildades sex ägarstiftelser, en för varje tidigare bank. 

Styrelsen för Älmeboda Sparbankstiftelse

Ledamöter

Jan-Erik Gustafsson, Älmeboda
Karin Karlsson, Älmeboda
Sofie Fyhr, Älmeboda
Jonny Eriksson, Älmeboda
Magnus Oseén, Älmeboda
Magnus Rinaldo, Älmeboda