Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Älmeboda Sparbanksstiftelse

En gård i fjärran

Älmeboda Sparbankstiftelse bildades år 2007 när dåvarande Älmeboda Sparbank fusionerades med fem andra sparbanker och Sparbanken Eken AB bildades. Stiftelsen äger aktier i Sparbanken Eken motsvarande den del av kapitalet som fördes över vid bildandet av Sparbanken Eken.

Stiftelsens verksamhetsområde är främst Tingsryds kommun.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 16 till antalet och utses till hälften av Tingsryds kommun och hälften av huvudmännen själva.

Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

 

Ändamål

Stiftelsen ska tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, främst med inriktning på Tingsryd kommun i Kronobergs län, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarande och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte får tillgodoses bl.a. genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska och juridiska personer.

Vid sidan av syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Tingsryds kommun, får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott, landsbygdsutveckling eller kultur inom angivna geografiska verksamhetsområdet. Detta syfte får tillgodoses genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer.
 

Styrelsen i Älmeboda Sparbanksstiftelse

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av huvudmännen på stiftelsens årliga stämma. Styrelsen sammanträder regelbundet omkring, minst 2 gånger per år.

Ordförande
Thommy Jönsson, Rävemåla

Ledamöter
Jan-Erik Gustafsson, Älmeboda
Annette Gustavsson, Älmeboda
Karin Karlsson, Älmeboda 
Sofie Fyhr,  Älmeboda
Jonny Eriksson, Älmeboda 
Magnus Oseén, Älmeboda

Ansökan om medel ur Stiftelsen

Ansökan skall omfatta uppgifter om sökanden och eventuella intressenter, sökt belopp, budget, projektorganisation, finansiering samt utförlig beskrivning av ändamålet.

Frågor ställs till ordförande i stiftelsen;
Thommy Jönsson, 070-536 0247

Nästa möte har stiftelsen

den 14 februari
Vi behöver ha din ansökan senast 2 veckor innan.


Ansökan

Stäng Skriv ut