Hoppa till textinnehållet

Åryds Sparbankstiftelse

Oakleaves 0579.

Sparbanken Eken är ingen vanlig bank. Ett av våra viktigaste mål är att tillsammans med våra ägarstiftelser bidra till att livet och vardagen i vår region utvecklas för oss alla som bor här. Stiftelserna får utdelning på bankens vinst och syftet är att ge tillbaka en stor del i form av bidrag till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur för att stimulera god samhällsutveckling och tillväxt i vårt verksamhetsområde.

Sparbankstiftelsens syfte

Stiftelsen ska främja sparsamhet i Sverige, främst med inriktning på Karlshamn och Ronneby kommuner i Blekinge län, bl.a. genom att som aktieägare i Sparbanken Eken verka för bevarande och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte tillgodoses bl.a. genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska och juridiska personer.

 

Åryds Sparbankstiftelse

Stiftelsens verksamhetsområde är främst Karlshamn och Ronneby kommuner. Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är tio till antalet och utses till hälften av Karlshamns kommun och resterande av huvudmännen själva. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skånes län. 

Kommande mötesdag

 

  • Nästa mötesdag 2020-11-27. 
  • Sista ansökningsdag för bidrag är två veckor innan mötet. 
  • För frågor kontakta ordförande  
    eller tfn. 070-839 99 14.

 

Historia

Almundsryds Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Älmeboda Sparbank och Åryds Sparbank beslöt 2007 om ett samgående och bildande av en ny bank, Sparbanken Eken AB. Samtidigt bildades sex ägarstiftelser, en för varje tidigare bank. 

Åryds Sparbanksstiftelse

Ordförande 
Hans Gustavsson, Trensum


Ledamöter

Siv Johannesson, Bräkne-Hoby
Lars Bergström, Karlshamn
Merith Pagels, Karlshamn
Inge Nilsson, Trensum
Gered Rundquist, Trensum
Eva-Britt Brunsmo, Eringsboda