Hoppa till textinnehållet

Göteryds Sparbankstiftelse

Oakleaves 0579.

Sparbanken Eken är ingen vanlig bank. Ett av våra viktigaste mål är att tillsammans med våra ägarstiftelser bidra till att livet och vardagen i vår region utvecklas för oss alla som bor här. Stiftelserna får utdelning på bankens vinst och syftet är att ge tillbaka en stor del i form av bidrag till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur för att stimulera god samhällsutveckling och tillväxt i vårt verksamhetsområde.

Sparbankstiftelsens syfte

Stiftelsen ska främja sparsamhet i Sverige, främst med inriktning på Älmhults kommun i Kronobergs län, bl.a. genom att som aktieägare i Sparbanken Eken verka för bevarande och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte tillgodoses bl.a. genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska och juridiska personer.

 

Göteryds Sparbankstiftelse

Stiftelsens verksamhetsområde är främst Älmhults kommun. Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är tio till antalet och hälften utses av Älmhults kommun, resterande väljs av huvudmännen själva. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Kommande mötesdag

 

  • V. 48
  • Sista ansökningsdag för bidrag är två veckor innan mötet
  • För frågor kontakta ordförande Kristina Jönsson, 073-157 04 15

 

Historia

Almundsryds Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Älmeboda Sparbank och Åryds Sparbank beslöt 2007 om ett samgående och bildande av en ny bank, Sparbanken Eken AB. Samtidigt bildades sex ägarstiftelser, en för varje tidigare bank. 

Styrelsen för Göteryds Sparbanksstiftelse

Ordförande 
Kristina Jönsson


Ledamöter
Marie Mårtensson
Roger Johansson
Sara Bengtsson
Nicklas Palmgren
Maria Danielsson
Johanna Svensson