Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse

En gård i fjärran

Långasjö Sockens Sparbankstiftelse bildades år 2007 när dåvarande Långasjö Sockens Sparbank fusionerades med fem andra sparbanker och Sparbanken Eken AB bildades. Stiftelsen äger aktier i Sparbanken Eken motsvarande den del av kapitalet som fördes över vid bildandet av Sparbanken Eken.

Stiftelsens verksamhetsområde är främst Emmaboda kommun.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 16 till antalet och utses till hälften av Emmaboda kommun och hälften av huvudmännen själva.

Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Ändamål

Stiftelsen ska tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, främst med inriktning på Emmaboda kommun i Kalmar län, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarande och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte får tillgodoses bl.a. genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska och juridiska personer.

Vid sidan av syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Emmaboda kommun, får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott, landsbygdsutveckling eller kultur inom angivna geografiska verksamhetsområdet. Detta syfte får tillgodoses genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer.

Styrelsen i Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av huvudmännen på stiftelsens årliga stämma. Styrelsen sammanträder regelbundet, minst 2 gånger per år.

Ordförande:
Erling Karlsson, Långasjö

Ledamöter: 
Dan Elmersson, Emmaboda
Stig Hermansson, Långasjö
Anna Olsson, Långasjö
Claes Arvidsson, Långasjö
Gösta Karlsson, Långasjö
Dan Albertsson, Skruv
Johanna Arvidsson-Sjögren, Emmaboda

Ansökan om medel ur Stiftelsen

Ansökan skall omfatta uppgifter om sökanden och eventuella intressenter, sökt belopp, budget, projektorganisation, finansiering samt utförlig beskrivning av ändamålet.

Frågor ställs till ordförande:
Erling Karlsson

Stäng Skriv ut