Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Skatelövs och Västra Torsås Sparbanksstiftelse

En gård i fjärran

Skatelövs och Västra Torsås Sparbankstiftelse bildades år 2007 när dåvarande Skatelövs och Västra Torsås Sparbank fusionerades med fem andra sparbanker och Sparbanken Eken AB bildades. Stiftelsen äger aktier i Sparbanken Eken motsvarande den del av kapitalet som fördes över vid bildandet av Sparbanken Eken.

Stiftelsens verksamhetsområde är främst Alvesta kommun.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 20 till antalet. Av dessa ska kommunfullmäktige i Växjö och Älmhults kommuner vardera utse en huvudman. Kommunfullmäktige i Alvesta kommun skall utse åtta huvudmän.
Återstoden utses av huvudmännen själva.

Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

 

Ändamål

 

Stiftelsen ska tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, främst med inriktning på Alvesta kommun i Kronobergs län, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarande och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte får tillgodoses bl.a. genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska och juridiska personer.

Vid sidan av syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Alvesta kommun, får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott, landsbygdsutveckling eller kultur inom angivna geografiska verksamhetsområdet. Detta syfte får tillgodoses genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer.

 

Styrelsen i Skatelövs och Västra Torsås Sparbanksstiftelse

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av huvudmännen på stiftelsens årliga stämma. Styrelsen sammanträder regelbundet, minst två gånger per år.

Ordförande:
Åke Aronsson

Ledamöter:
Inger Lindahl
Ann Gustavsson Lindh
Per Lindahl
Michaela Månlycke
Sofia Lundsten
Jonas Gyllensten

Ansökan om medel ur Stiftelsen

Ansökan skall omfatta uppgifter om sökanden och eventuella intressenter, sökt belopp, budget, projektorganisation, finansiering samt utförlig beskrivning av ändamålet.

Frågor ställs till ordförande:
Åke Aronsson


 

Stäng Skriv ut