Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar amorteringsfritt för företagskunder

  • Amorteringsbefrielse innebär att du under en begränsad period inte behöver amortera på lån som inte redan är aviserade.

  • Du kommer att kunna ansöka ifall ditt företag har fått ansträngd likviditet på grund av coronaviruset.

  • Du fyller i ansökan här

  • Du kan ansöka om amorteringsbefrielse för lån, avbetalning och leasing.

  • Du kan ansöka om amorteringsbefrielse upp till maximalt 6 månader. En omprövning sker efter de tre första månaderna. Du behöver inte ansöka om nytt, omprövningen sker per automatik. Beviljas din ansökan gäller den alltså tre månader i taget, dock med längsta sammanlagd tid 6 månader.

  • Du skickar då in två ansökningar en för dina företagskrediter och en för dina privata krediter (ansökan via www.sparbankeneken.se/corona).

  • Du får en bekräftelse på skärmen om att vi tagit emot din ansökan. Vi återkommer med ett svar till dig inom 10 vardagar. Om ansökan beviljas skickar vi bekräftelse på amorteringsbefrielse och villkor till dig. Då behöver du skriva under och skicka tillbaka blanketten till oss. Det är först när vi får tillbaka blanketten som vi kan registrera amorteringsbefrielsen. Om din ansökan avslås skickar vi en bekräftelse på avslaget. Du får dessa bekräftelser i internetbanken eller via brev.

  • Amorteringen kommer automatiskt gå igång igen när perioden med amorteringsbefrielse är slut. Om du vill avbryta amorteringsbefrielsen kontaktar du oss via ett kontor eller 0459-387 77 så lägger vi tillbaka amortering enligt gällande villkor igen.

  • Om din ansökan beviljats skickar vi en bekräftelse på amorteringsbefrielse och villkor till dig. Då behöver du skriva under och skicka tillbaka blanketten till oss. Det är först när vi får tillbaka blanketten som vi kan registrera amorteringsbefrielsen. Om vi får blanketten senast den 15:e i en månad kommer amorteringsbefrielsen gälla från den sista dagen samma månad. Annars gäller den från den sista dagen i månaden efter.