Hoppa till textinnehållet

Arbetsbrist och sjukdom

Att ha anställda i tider utan kunder är en utgift man ofta inte kan unna sig. Nu finns möjlighet att dra ner på anställdas arbetstider men att de får behålla en stor del av sin lön. Regeringen tar också på sig att täcka arbetsgivarnas sjuklöner under april och maj.

Korttidsarbete

Korttidsarbete innebär att du som företagare med en eller flera anställda kan erbjuda dina anställda att arbeta mindre under en period men behålla 90 procent av lönen. Då behöver du inte säga upp personen.

A couple on an open house

Staten tar sjuklönekostnad

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj med anledning av det nya coronaviruset.

Mother with two children looking at different devices.