För vem?

Alla företag.

Hur går ansökan till?

Du ansöker via Försäkringskassan