Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Placeringstjänster

Produktionsanläggning

 

Ett företags tillgång på likvida medel varierar över tiden. En viktig del i ditt företags ekonomi är att placera dina överskott av likvida medel på bästa sätt. Om du placerar ditt företags överskott kan pengarna arbeta och växa under den tid de inte används. Exempelvis kan det löna sig att flytta överskottsmedel från företagets transaktionskonto till andra placeringsformer. Det är speciellt viktigt om det rör sig om en längre period, men också för kortare placeringar finns anledning att fundera på var du placerar företagets likvida medel.

Fonder

Kan du avvara företagets överskott under ett halvt till tre år, kan räntefonder vara ett bra alternativ. Räntefonder innebär att professionella förvaltare placerar dina pengar där den bästa räntan finns. En räntefond består av många olika räntebärande värdepapper. Bredden innebär en inbyggd riskspridning och om väljer du denna placeringsform finns goda möjligheter till avkastning även på relativt kort sikt.

Har ditt företag möjlighet att sätta av pengar på lite längre sikt kan du även välja att placera dem i en ren aktiefond. Risken är något högre, men på lång sikt har aktiefonder gett en betydligt bättre värdeökning än bankkonto och räntefonder.

Aktier

Att placera i aktier innebär alltid ett risktagande med företagets kapital. Men med ett långt tidsperspektiv minskar riskerna och ökar möjligheterna. Historiskt sätt har aktiesparande visat sig vara ett bra sätt att placera pengar, vilket dock inte är en garanti för framtida utveckling. Ett sätt att minska riskerna är att sprida placeringarna och välja aktier i flera bolag.

SPAX

SPAX är en obligation där avkastningen är knuten till en eller flera marknader. Det kan exempelvis vara aktie-, ränte- eller valutamarknaden. En placering i SPAX ger både trygghet och möjligheter. Trygghet därför att nominellt belopp återbetalas vid löptidens slut, möjligheter eftersom avkastningen är marknadsrelaterad. Med SPAX tar du del av intressanta marknader utan den risk det vanligen medför. SPAX handlar alltså inte om spänning eller om att göra klipp. SPAX handlar om att veta vad du får, om trygghet och säkerhet med möjligheter till god avkastning.Välkommen att kontakta oss för att diskutera ditt företags behov. Våra rådgivare kan hjälpa dig som företagare att hitta det placeringsalternativ som är mest lämpligt för ditt företag.

Stäng Skriv ut