Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Beräkna likviditeten

När du ska beräkna hur stor likviditetsreserv du behöver i företaget räcker det inte med att ha täckning för planerade utbetalningar.

De måste också gardera dig mot oväntade utgifter. Hur stor likviditetsreserven företaget behöver avgörs av många faktorer, till exempel vilken bransch det handlar om, hur kundstrukturen ser ut och i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig.

Ett bra sätt att beräkna behovet av likvida reserver är gå tillbaka ett år i tiden för att se hur mycket av utbetalningarna du hade kunnat budgetera i förväg och hur stor del som "kom till på vägen". Det är viktigt att hitta en bra balans, är reserven för liten kan du tvingas till dyr kortsiktig upplåning, är den för stor kan det leda till onödigt intäktsbortfall.

Så mäter du likviditeten

Det finns olika sätt att mäta likviditeten i företaget. Ett är att ställa omsättningstillgångarna i relation till kortfristiga skulder i företagets balansräkning. En formel för detta kan vara:

Kassalikviditeten
(i procent) = Likvida medel
Kortfristiga skulder X 100

Om kassalikviditeten är 100 procent eller mer klarar företaget att täcka de kortfristiga skulderna. Med likvida medel menas omsättningstillgångar utom varulager och eventuella leverantörsforskott.

Man kan också mäta företagets balanslikviditet enligt formeln:

Balanslikviditet
(i procent) = Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder X 100

Balanslikviditeten bör vara över 200 procent.

Stäng Skriv ut