Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Placering av större belopp

Kan ditt företag avvara en större summa pengar en längre tid finns det många andra placeringsalternativ, från placering på bankkonto till skuldebrev eller köp av aktier, fonder, obligationer eller kapitalförsäkringar.

Avgörande för vad som passar ditt företag bäst är hur mycket pengar som ska placeras, hur länge ditt företag vill binda pengarna, skatteregler och vilken risk du är beredd att ta. Att placera pengarna i bank, antingen på företagskonto eller placeringskonto är tryggt och säkert. Köper du värdepapper innebär det en större risk, men det kan också ge bättre möjligheter till värdeökning.

Framtidskonto Max

Framtidskonto Max ger dig en hög ränta eftersom du sätter in ett belopp, minst 5 000 kronor för privatperson/enskild näringsidkare och minst 50 000 kronor för juridisk person, och binder pengarna från tre månader upp till fem år. Den räntan ligger fast under den period som du har bundit pengarna.

Penningmarknadspapper

Vill du ha garanterad avkastning kan penningmarknadspapper, som statsskuldväxlar och företagscertifikat, vara ett alternativ. Löptiden är oftast upp till ett år. Räntan är fast och det innebär att om ditt företag behåller värdepappret till förfallodagen garanteras avkastningen. Du kan också välja att sälja i förtid, men då gäller inte den garanterade avkastningen utan då är det marknaden som avgör värdet.

Obligationer

En obligation är en förhållandevis trygg sparform som i regel ger dig och ditt företag högre avkastning än ett bankkonto. Avkastning och löptid skiljer sig åt mellan olika sorters obligationer. Normalt varierar löptiden mellan två och tio år. Pengarna är dock aldrig bundna eftersom det går bra att när som helst sälja obligationerna.

Räntefonder

En räntefond består av många olika räntebärande värdepapper utgivna av staten, kommuner, landsting, kreditinstitut eller olika bolag. Bredden innebär en inbyggd riskspridning och om företaget väljer denna placeringsform finns goda möjligheter till avkastning även på tämligen kort sikt.
Man brukar tala om två typer av räntefonder:
- Kort räntefond: Kan du avvara företagets överskott högst ett år är en kort räntefond ett alternativ. Fonden har nästan lika hög tillgänglighet som företagskonto, men kan ge bättre avkastning. Många banker erbjuder en tjänst som gör det möjligt att koppla ditt företagskonto till en kort räntefond.
- Lång räntefond: Är du beredd att avstå överskottet en längre tid passar en lång räntefond bra. Tidsperspektivet är ett till tre år och fonden har nästan lika hög tillgänglighet som ditt företagskonto. En lång räntefond kan ge bättre avkastning än en kort räntefond.

Stäng Skriv ut