Skip to content

Åryds Sparbankstiftelse

Åryds Sparbankstiftelse

Stiftelsens verksamhetsområde är främst Karlshamn och Ronneby kommuner. Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är tio till antalet och utses till hälften av Karlshamns kommun och resterande av huvudmännen själva. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skånes län. 

Historia

Almundsryds Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Älmeboda Sparbank och Åryds Sparbank beslöt 2007 om ett samgående och bildande av en ny bank, Sparbanken Eken AB. Samtidigt bildades sex ägarstiftelser, en för varje tidigare bank. 

Åryds Sparbanksstiftelse

Ordförande 
Eva-Britt Brunsmo, Eringsboda


Ledamöter

Lars Bergström, Karlshamn
Merith Pagels, Karlshamn
Jörgen Garnegård, Bräkne-Hoby
Gered Rundquist, Guövik
Bengt Persson, Guövik
Ylva Möller, Karlshamn