Hoppa till huvudinnehåll

Långasjö Sockens Sparbankstiftelse

Långasjö Sockens Sparbankstiftelse

Stiftelsens verksamhetsområde är främst Emmaboda kommun. Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 16 till antalet och hälften utses av Emmaboda kommun, resterande väljs av huvudmännen själva. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Historia

Almundsryds Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Älmeboda Sparbank och Åryds Sparbank beslöt 2007 om ett samgående och bildande av en ny bank, Sparbanken Eken AB. Samtidigt bildades sex ägarstiftelser, en för varje tidigare bank. 

Styrelsen för Långasjö Sparbanksstiftelse

Ordförande 
Claes Arvidsson, Långasjö


Ledamöter

Dan Elmersson, Emmaboda
Stig Hermansson, Långasjö
Anna Olsson, Långasjö

Gösta Karlsson, Långasjö
Dan Albertsson, Skruv
Johanna Arvidsson-Sjögren, Emmaboda

Erling Kalsson, Långasjö