Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Alumnistipendium

Med detta stipendium vill vi uppmuntra unga driftiga människor som vågar ta steget och satsa på eget företagande och entreprenörskap – det är en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt i vårt område. Stipendiet är aktuellt för tidigare UF-företagare som är registrerade UF-alumner i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län och fyller högst 25 år under nomineringsåret.
Stipendiet på 15 000 kr tilldelas en person.

Nominering

Allmänheten, kollegor och lärare har möjlighet att nominera lämpliga stipendiater. Du kan även nominera dig själv. Nomineringen sker via formuläret nedan, senast den 11 november 2019.

Kriterier för stipendiet och vad som bör ingå i nomineringen:

  • Hur personen har dragit lärdom av UF-företagandet i sitt fortsatta entreprenörskap efter UF-året.
  • Vad personen engagerat sig i sedan avslutat UF-år: Driver företag/organisation/verksamhet/projekt?
  • Hur personen förstår värdet av och aktivt arbetar för att vårda och bredda sitt nätverk
  • Att personen har en långsiktlig ambition med sitt företagande och entreprenörskap.
  • Motivering för hur detta stipendium ska bidra till personens fortsatta entreprenörskap/företagande.

Stipendiaten utses av Sparbanken Eken i samråd med Ung Företagsamhet i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Stipendiaten tillkännages under Alumni Boost 2019 

Stipendiet är instiftat av Sparbanken Ekens sex ägarstiftelser som har till syfte att ge tillbaka en stor del av bankens vinst till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur för att stimulera god samhällsutveckling och tillväxt i vårt verksamhetsområde.


För frågor gällande stipendiet kontakta:
Marika Sunesson 0459-388 02 eller

 

Nominering

Uppgifter gällande personen jag nominerar:

Kontaktuppgifter till eventuella referenser: