Rätt svar:

1. Vasen Kolonn är formgiven av Carina Seth Andersson och tillverkas på Skrufs glasbruk. Serien Kolonn är skapad i samband med nyöppningen av en viktig konstinstitution i Sverige - vilken?
Rätt svar: Nationalmuseum i Stockholm

2. Hur många kontor har Sparbanken Eken? 
Rätt svar: Sex

3. Skrufs glasbruk är ett anrikt glasbruk i Småland - när grundades det? 
Rätt svar: 1897

4. Varje år mäter Sparbanken Eken kundnöjdheten i banken på en 100-gradig skala. Hur nöjda var bankens privatkunder i år? 
Rätt svar: 81,4