Uppdrag i Sparbanken Eken

Styrelseledamot.

Styrelseutbildningar

Elizabeth Peltola har genomgått en rad styrelseutbildningar av vilka kan nämnas:
Utbildning övergripande riskhantering.
Utbildning för anknuten distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter.
Intern skog- och lantbruksutbildning.
Kreditutbildningar.
Utbildning likviditet- och finansförvaltning
Utbildning AML.
Intern placerings- och försäkringsutbildning.

Utbildningar

Sociologi 40 poäng.
Högre ekonomisk specialkurs.
Högskoleexamen på linjen för personal- och arbetslivsfrågor.
Humanistisk linje.

Bankspecifik erfarenhet

Styrelseledamot i Sparbanken Eken.

Arbetslivserfarenhet

Älmhults Kommun, heltidspolitiker, kommunstyrelsens ordförande.
Handikapprörelsens idé- och kunskapscentrum, Projekt- och verksamhetsledare.
Föreningsbanken, banktjänsteman.
Eldon, monterare.
Centerns Ungdomsförbund, kretsorganisatör.