Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

En värdefull trygghet för dig som har lån

Betalskydd Lån är en försäkring som hjälper dig om något oförutsett inträffar – till exempel om du inte längre kan arbeta. Att bli arbetslös eller sjukskriven innebär alltid en ekonomisk omställning. Även om du får ersättning från till exempel Försäkringskassan, är denna troligen lägre än den inkomst du är van vid. Försäkringen hjälper dig att betala räntor och amorteringar på ditt lån. Skulle du avlida hjälper försäkringen istället din familj att lösa lånet. Försäkringen ger med andra ord ekonomisk trygghet om livet förändras i ett kast.

Betalskydd Lån - så fungerar det

Betalskydd Lån kan tecknas för bland annat bolån, konsumtionslån och borgenslån i Swedbank och samverkande sparbanker.

Om du inte kan arbeta

  • Täcker ränta och amortering upp till maximalt 15 000 kronor per månad och lån.
  • Gäller vid arbetslöshet eller sjukskrivning p g a olycka eller sjukdom.
  • 30 dagars karens, d v s ersättning utgår tidigast efter en månad.
  • Ersätter upp till 12 månader i sträck.

Om du avlider

  • Löser kvarvarande del av ditt lån.
  • Kan täcka lån upp till 40 prisbasbelopp (cirka 1 500 000 kronor för år 2005).
  • Eventuellt överskjutande belopp betalas ut till ditt dödsbo eller angiven förmånstagare.
  • Gäller vid dödsfall före 65 år.
  • Kan tecknas fram till 60 års ålder.
Stäng Skriv ut