Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

PPM Fondguide

Gör ett val, en gång - Fondguide Premiepension.

Fondguide Premiepension är en aktiv förvaltningstjänst för ditt premiepensionssparande, vilket innebär att du själv slipper välja fonder. Det ansvaret lämnar du över till Indecap som är experter på att analysera och utvärdera fondförvaltare. Indecap anpassar fondvalen i ditt sparande utifrån din valda risknivå samt rådande marknadsförutsättningar.

Tillsammans med din rådgivare väljer du en av våra fyra fondportföljer:

  • Fondguide Premiepension Offensiv – har en relativt hög risk då den är i synnerligen övervägande del exponerad mot aktiemarknaden. 
  • Fondguide Premiepension Bas – har merparten av tillgångarna exponerade mot olika delar av aktiemarknaden och resterande del mot räntemarknaden. 
  • Fondguide Premiepension Försiktig - är huvudsakligen exponerad mot räntemarknaden och alternativa investeringar för att erbjuda en låg risk. 
  • Fondguide Premiepension Individuell - tillgångarna placeras individuellt utifrån din personliga riskprofil och ålder.

Till tjänsten finns en app kopplad som håller dig uppdaterad om din premiepension samt möjliggör nödvändiga fondjusteringar. En sådan justering är tex risknedtrappningen som du kan välja. Den innebär att risken i din valda portfölj minskas gradvis när du närmar dig pensionen.

Extra skydd för nära och kära
I tjänsten ingår ett från Pensionsmyndigheten fristående livskydd som gäller fram till du fyller 65 år, givet att du klarat hälsokravet. Ett belopp som motsvarar din premiepension är försäkrat så att om du skulle avlida betalas dessa pengar ut till dina valda förmånstagare.

Fondguide premiepension Indecap - Appen

Ladda hem appen för att lätt se ditt innehav och för att alltid ligga rätt i din risknivå. Sökord Indecap.

Indecap

Indecap specialiserar sig på att analysera fondanalytiker och sätta ihop effektiva fondportföljer. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen och ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker.

Rapportering och risk

  • En gång per kvartal får du via e-post en förvaltningsrapport med en beskrivning av vad som gjorts på ditt PPM-konto samt vad det resultatet är. Därmed slipper du vänta på ditt pensionsbesked - det orange kuvertet.
  • Portföljens värde kan både öka och minska i storlek. Premiepension Offensiv investerar bara i aktiefonder som i sin tur investerar i både svenska och utländska aktier. Eftersom portföljen sprider risken till olika förvaltare minskas dock risken. Återbetalningsskyddet är ytterligare ett riskminskande inslag i tjänsten.