* Bolån (till exempel topp lån) med rörlig ränta finns endast i Sparbanken Eken, ej Swedbank Hypotek.

Vad ingår i genomsnittsräntan?
Den genomsnittliga räntan visar den genomsnittliga räntan för nya och villkorsändrade bolån under senaste månaden, för varje bindningstid. I beräkningen är både lån som ligger i Swedbank Hypotek och lån som ligger i Sparbanken Eken medräknade. Visas ingen ränta har inga lån med den bindningstiden getts ut, omförhandlats eller omsatts under senaste månaden.

Så kan du använda genomsnitträntan
Genomsnitträntan är en konsumentupplysning som gör att du kan se vad andra kunder i Sparbanken Eken har fått för ränta på sina bolån senaste månaden. Det blir också lättare för dig att jämföra olika bankers och kreditinstituts erbjudanden med varandra. Tänk dock på att en genomsnittssiffra just är ett snitt av en mängd olika lån med många olika förutsättningar. Vad som avgör vilken individuell ränta du får på just ditt bolån är faktorer som; bostadens värde,storlek på lånet, din inkomst i förhållande till storlek på lånet, amortering, bostadens geografiska läge och dina övriga affärer med Sparbanken Eken.