Svanen ”föddes” 1989, när Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön. I början gällde märkningen främst produkter men utvecklades över åren till att även gälla tjänster och nu även fonder. Svanens kriterier granskas och fastställs av en oberoende instans, den Nordiska Miljömärkningsnämnden.

Varför svanenmärkta fonder?

Svanen är övertygad om att fonder har en viktig funktion i att påverka företag att arbeta mer hållbart, då fonder styr över mycket kapital. Den Svanenmärkta fonden ska vara ett hållbarhetsmärkt alternativ för sparare och professionella investerare.

Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav som rör exkludering, inkludering, transparens och påverkan för att bli Svanenmärkt. Märkningen lägger stort fokus på att fonden väljer bort företag som producerar och/eller distribuerar känsliga produkter och fossila bränslen samt att bolagens hållbarhetsarbete visar på en förändringsvilja.

För att fonden ska kunna bli godkänd måste den innehålla företag som aktivt arbetar med hållbarhet. För en Svanenmärkt fond innebär det att:

  • 90 % av fondens direkta innehav ska ha genomgått en Environmental Social Governance-analys (ESG analys).
  • Minst 50 % av fondens innehav ska vara investeringar i företag med ett starkt ESG-betyg.
  • Investeringar i gröna branscher premieras, till exempel förnybar energi, vattenrening m.m.

För mer information om Svanens kriterier för Svanenmärkta fonder se svanen.se/spararen

Viktig information

Svanenmärket och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.