Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ethica

Äldre man och kvinna med två barn i trädgård

I Ethicafonderna går vårt hållbarhetsarbete allra djupast och vi ställer hårda krav vad gäller miljöarbete, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor på de företag som får ingå i fonderna. Vi tror  att det är långsiktigt lönsammare att investera i företag som tar hänsyn till hållbar utveckling, klimat och social rättvisa.

Tre bra saker med Ethica

Tre bra saker med Ethica

  • De företag som ingår i fonderna uppfyller extra hårda krav på att följa riktlinjer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sund affärsetik. Vi väljer företag med bra hållbarhetsarbete genom att utvärdera hur de hanterar sina miljömässiga, sociala och affärsetiska risker.
  • Vårt team av förvaltare och hållbarhetsanalytiker gör en noggrann hållbarhetsanalys innan de väljer vilka företag som får ingå i Ethicafonderna.
  • Ethicafonderna investerar inte i företag som kränker internationella normer och konventioner på hållbarhetsområdet. Fonderna investerar inte heller i företag som har mer än marginell verksamhet kopplad till utvalda känsliga produkter som till exempel tobak, alkohol, och kommersiell spelverksamhet.

Ethicafonderna och arbetet med hållbarhet

  • Integrera - vi väljer företag med bra hållbarhetsarbete genom att utvärdera hur de hanterar sina miljömässiga, sociala och affärsetiska risker. För att identifiera de företag som har för sin bransch bra hållbarhetsarbete har vi utvecklat en egen ingående hållbarhetsanalys
  • Påverka - vi kan göra nytta genom att stanna kvar och påverka företagen
  • Exkludera - Fonderna investerar inte i företag som kränker internationella normer och konventioner på hållbarhetsområdet. Fonderna investerar inte heller i företag som har mer än marginell verksamhet inom utvalda känsliga produkter

Om fonderna, hållbarhetsarbetet och våra kriterier


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.se

Stäng Skriv ut