Skip to content
Gruppbild på bidragstagare

Vår sparbankstiftelse i Ryd har hittills i år delat ut 351 000 kr till olika bidragstagare runt om i regionen

Delar av Sparbankens Ekens överskott går tillbaka till regionen i form av bidrag till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur. I år har Almundsryds Sparbanksstiftelse, som är en av bankens sex ägarstiftelser, hittills delat ut 351 000 kr till olika bidragstagare. Tre av dessa bidragstagare uppmärksammades lite extra den 16 juni.

Urshults LRF anordnar familjedag och studiebesök för förskolan i Urshult

På Urshults LRFs familjedag i Jätsbygd fick vuxna och barn ta del av veterantraktorer, klyva ved, gå en rundvandring i en modern mjölkladugård, hoppa hoppborg och äta grillad korv. En mycket lyckad dag med över 550 besökare.
Förskolan i Urshult bjöds ut på studiebesök på en bondgård för att lära sig mer om hur det är att leva som bonde. Förskolebarnen fick kolla på maskiner, se kossorna mjölkas, träffa småkalvar och lära sig mer om svenskmärkning.

Bidragstagare med värdecheck

Hensmåla Triathlon samlar in pengar till ALS-forskning

Sedan 2012 har det anordnats triathlon i Hensmåla till förmån för ALS-forskning. Sedan dess har det samlats in 890 000 kronor. De två senaste åren har loppet fått anpassa sig efter restriktioner, men i år, under 10-års-jubileumet får man köra ett fullskaligt triathlon igen. Målet är att komma upp till 1 miljon skänkta kronor till ALS-forskning.

Bidragstagare med värdecheck

Ryds SK skapar ett attraktivare aktivitetsområde i Ryd

I samband med att kommunen gör strandpromenaden i Ryd mer lättillgänglig dygnets alla timmar genom att sätta upp belysning längs med stigen, så skapar Ryds SK ett mer attraktivt aktivitetsområde. Det har blivit fem gedigna grillplatser med bord, vilse-stig för barn och vindskydd längs kanalen. Längre fram ser de även att de vill utöka med bland annat ett ute-gym och flertalet bryggor.

Bidragstagare med värdecheck