Till varje nummer av Lyckoslanten följer en lärarhandledning med lektionstips kopplade till läroplanen för årskurs 4–6. Du hittar övningar som ”Gissa vad är dyrast!”, ”Så kan du spara mer” och annan användbar inspiration.

Hör gärna av dig med idéer, tips och synpunkter.

Frågor och svar om Lyckoslanten

Pias klass var gästredaktörer i nummer 1, 2016

– Klassen tog sig an uppgiften med stor entusiasm, glädje och respekt, säger Pia Påltoft, som är lärare för klass 4 A.

Gästredaktörer i Lyckoslanten nummer 1, 2016 – så gick det till

Material från tidigare nummer

Lärarhandledningar 2018

Lärarhandledningar 2017

Lärarhandledningar 2016