• Är verksamheten bred och når ut till många människor?
  • Erbjuds möjlighet till mycket god exponering av bankens varumärke?
  • Erbjuds möjligheter till aktiviteter där banken når t. ex ungdomar, föräldrar, medlemmar och publik?
  • Ingår konkreta affärer exempelvis föreningens bankaffärer i ditt förslag?