Villkor för ”Tanka fel”:

Tanka fel
Försäkringen gäller då du som kortinnehavarare tankat fel bränsle till ditt fordon vid skadetillfället och betalt med den försäkrades kort enligt nedan.
Med kort avses ett giltigt betal- och/eller kreditkort utställt av Sparbank samarbetande med Sparbankernas Kort och som är kopplat till MasterCard eller VISA samt har produkttillägg om reseförsäkring vilket framgår av allmänna villkor och/eller SECCI för kortet.
Ersättning lämnas för självrisk upp till 3 000 kr om försäkringstagaren har halvförsäkring för det fordon som står angivet på försäkringsbeviset och har fått ersättning ur bilförsäkringen för sanering av tank eller bärgning p.g.a. feltankning.
Begränsningar
Försäkringen gäller bara för dig som är kortinnehavare och för det fordon som står angivet på ditt gällande bilförsäkringsbevis för aktuellt fordon. Försäkringen gäller även andra i familjen som har fått lov att använda fordonet och tankat med nämnt kort.
Bilen ska vara minst halvförsäkrad personbil eller lätt lastbil (max.3 500 kg totalvikt) som inte används i yrkesmässig trafik.
Gäller inte för moment - hyrbil.
Försäkringen gäller i Europa i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet, dock inte Ryssland. Vilka länder som ingår i Gröna Kort-systemet framgår av www.tff.se

Fullständiga villkor, Reseförsäringen punkt 11.