Vår sponsring ska:

 • Alltid baseras på skrivna avtal.
 • Skapa god PR och stärka bankens varumärke.
 • Nå breda grupper i samhället, med fokus på barn och ungdomar.
 • Resultera i lokal nytta för bygden i form av aktiviteter och affärer.
 • Präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners.
 • Fördelas mellan idrott, kultur och samhällsutveckling.

  Mervärden för Sparbanken Eken
  Vi vill att vår sponsring ska synas och innehålla mervärden för Sparbanken Eken genom till exempel:
 • Att vara er kontoförande bank, med tillhörande tjänster såsom internetbanken, föreningskonto och betaltjänster.
 • Att vår logotype syns i er marknadsföring och webbplats.
 • Att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information till era medlemmar och styrelse.
 • Att vi har möjlighet till exponering på plats vid större evenemang för att möta publik, ungdomar, föräldrar och medlemmar.
 • Att vi har rättighet att omnämna er i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats och i sociala medier.

  Vi sponsrar inte:
 • Passiv och rutinmässig bidragsverksamhet.
 • Extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar kring etik, moral och miljö.
 • Enskilda individer utan stor spridningsmöjlighet.
 • Riskfyllda verksamheter som exempelvis vissa motor-, äventyrs- och kampsporter.
 • Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön.
 • Verksamheter med osund ekonomi.
 • Då det personliga intresset går före bankens.
 • Om tid och andra resurser saknas för att utnyttja projektets möjligheter.
 • Projekt där sambandet mellan verksamheten och Sparbanken Eken är svagt eller saknas.
 • Vidare skriver vi inte sponsringsavtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen.