Hur startade ditt intresse för skog och lantbruk?
Jag är uppväxt på en gård med skog och lantbruk. Har gått på naturbruksgymnasium, jobbat några år som skogsmaskinförare och därefter skogsmästarutbildning och på den vägen är det.

Vad brinner du mest för inom skog och lantbruk?
Jag gillar att se drivet som finns hos många företagare inom branschen som inte bara ställs inför utmaningar i form av svängningar i marknaden utan även har vädrets makter att anpassa sig efter. Samtidigt finns det en stabilitet och god grund i mark som tillgång - en stabilitet som inte sällan återspeglas hos den som äger den.

Vad är roligast med ditt jobb?
Att få träffa kunder! Diskutera affärsupplägg med dem och hjälpa dem med förvärv av fastigheter eller andra finansieringar som skapar möjlighet för dem att utveckla sin verksamhet eller kanske generationsskifta familjegården.

Vad spelar skog och lantbruk för roll i ditt privata liv och i din vardag?
Jag spenderar och ägnar mycket tid kopplat till min egen skog, både praktiskt med motorsågen och vid skrivbordet på kvällen när barnen lagt sig.

Vad tror du är största utmaningen för skog och lantbrukare idag?
Klimatförändringarna har blivit en allt större utmaning som är allt mer påtaglig. Att svängningarna i klimatet blivit allt större är uppenbart vilket skapar problem och ökar risken. Men det finns också en tydlig uppsida för de gröna näringarna i och med att jord och skog har en betydande roll i omställningen till ett mera klimatsmart samhälle.