Hur startade ditt intresse för skog och lantbruk?
Jag har alltid bott på landet nära djur, natur och lantbruk. Jag växte upp på en gård med äggproduktion där vi hyrde huset och granngården hade grisar. Har jobbat ganska många år inom mjölkproduktion och köpte min första skogsfastighet för 16 år sedan. På gymnasiet gick jag naturbruk och visste redan då att jag ville jobba som naturbrukslärare med inriktning lantbruk/djur, vilket är det spår jag följde under min utbildningstid. Därefter har jag jobbat som naturbrukslärare och periodvis både med mjölkproduktion och undervisning parallellt. Sadlade sedan om till rådgivare på banken där jag jobbat sedan 2011.

Vad brinner du mest för inom skog och lantbruk?
Brinner för svenskt lant- och skogsbruk överlag och i synnerhet för svensk livsmedelsproduktion. Djursidan av lantbruket är det jag brinner för allra mest. Vi måste öka medvetenheten för svenskproducerade varor och livsmedel och få konsumenterna att välja svenskproducerat.

Vad är roligast med ditt jobb?
Att som bank vara med att stötta och möjliggöra såväl nystartade som befintliga skog- och lantbrukskunder i resan att; köpa, starta upp, sjösätta, tänka nytt, expandera, rationalisera och hitta nya intjäningsmöjligheter – det ger en riktigt bra känsla. Roligast är kort och gott när man känner att man hjälpt eller underlättat för kunderna att förverkliga sina drömmar och idéer. Vara med och bidra till resan mot ett svenskt långsiktigt lönsamt och hållbart lantbruk i framtiden.

Vad spelar skog och lantbruk för roll i ditt privata liv och i din vardag?
Privat har jag min fårproduktion med 10 tackor, i år 19 lamm och 1 bagge. Några hektar skog, bete och åkermark. Jag ägnar mig gärna även åt jakt och fiske men det har blivit mindre av den varan under småbarnstiden.

Vad tror du är största utmaningen för skog och lantbrukare idag?
Största utmaningen för lantbrukare är nog att hitta lönsamhet i en prispressad bransch där importerade varor ofta produceras till ett betydligt lägre pris och därför är markant billigare mot konsument än vad inhemska varor är.
För skogsbruket är den stora utmaning klimatrelaterade konsekvenser såsom skadeinsekter, storm och brand samtidigt som det är svårt att hitta en affärsmässig lönsamhet i att förvärva skogsmark till de höga priser som just nu råder i vår del av landet.