För dig som sparar i Transition Global MEGA innebär sammanläggningen i sig ingen skillnad då Transition Global MEGA och Transition Global har samma karaktär, placeringsinriktning och hållbarhetsnivå. Du behåller även samma förvaltningsavgift på 0,72 procent.

  • Du som önskar köpa eller sälja fondandelar före fusionen kan som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonderna till och med tisdagen den 15 februari före klockan 16:00.
  • Order om köp och försäljning av andelar som inkommit efter den 15 februari klockan 16:00 behandlas inte förrän måndagen den 21 februari och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
  • Den 21 februari öppnas Swedbank Robur Transition Global för handel.
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i Transition Global MEGA före den 15 februari kommer dennes andelar i fonden att föras över till Transition Global J. Den 21 februari när Transition Global öppnas för handel kan du köpa/sälja fondandelar igen.
  • Eventuella månadsöverföringar i Transition Global MEGA ställs automatiskt om till Transition Global J.

Mer information om sammanläggningen och ändringarna finns i kundbreven.


Mer information
Kundbrev Swedbank Robur Transition Global (pdf)
Kundbrev Swedbank Robur Transition Global MEGA (pdf)
Faktablad Swedbank Robur Transition Global J (pdf)
Fondförändringar (swedbank.se)