Hoppa till textinnehållet

Ansökan

Fyll i nedanstående formulär för ansökan om bidrag från någon/några av våra Sparbanksstiftelser.

Ansökan ska bland annat innehålla uppgifter om sökanden och eventuella intressenter, sökt belopp, budget, projektorganisation, finansiering, utförlig beskrivning av ändamålet samt mervärden för banken. Avser du att söka bidrag för samma projekt hos fler stiftelser ska du även ange vilka övriga stiftelser du ansöker hos.

Ansökan

Oakleaves 0252.
Markera till vilken/vilka stiftelse ansökan gäller

Kontaktperson

Ändamål/Projekt

Kategori:

Projektbeskrivning

Projektets fortlevnad

Kostnadssammanfattning

Övrigt

Har ni bilagor ni vill bifoga er ansökan kan ni göra det

Tips! Skriv ut er ansökan innan ni klickar på Skicka för att få en egen kopia.