Hoppa till textinnehållet

Våra ägarstiftelser

Sparbanken Eken är ingen vanlig bank. Ett av våra viktigaste mål är att tillsammans med våra ägarstiftelser bidra till att livet och vardagen i vår region utvecklas för oss alla som bor här.

Ansök om bidrag

Våra sex ägarstiftelser får utdelning på bankens vinst och syftet är att ge tillbaka en stor del i form av bidrag till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur för att stimulera god samhällsutveckling och tillväxt i vårt verksamhetsområde.

Inspiration från några av våra projekt

Gemensamma krafter rustar upp i Eringsboda

Eringsboda samhällsförening har med gemensamma krafter rustat upp och förbättrat olika områden i Eringsboda. Det har bland annat blivit ett promenadstråk runt sjön Togölen och en ny park. Sparbanken Eken är stolta över att ha varit med och bidragit till Eringsboda samhällsförenings satsningar.

Kulturpris till Bräkne-Härads biodlarförening

Bräkne-Härads biodlarförening, som är den äldsta i Blekinge, är goda ambassadörer inom natur, naturbruk och odling. De genomför dessutom kurser för biodlingsintresserade. Åryds Sparbanksstiftelse har delat ut ett stipendium för kulturfrämjande insats till Bräkne-Härads biodlarförening med motiveringen:

 

"För deras mångåriga insatser att skapa intresse och kunskap om den uråldriga och i vårt nutida samhälle allt viktigare kulturyttring som biodling innebär."

Samverkan mellan föreningslivet - Ingelstad IK padelbanor

Idag finns det två nya padelbanor och två innebandyplaner utomhus, vid Ingelvi i Ingelstad. Tillsammans med fotbollsplaner och elljusspår bildar det idag Ingelstad Sportcenter. 
 

Ingelstad IK har tillsammans med Ingelstad IBK genomfört projektet och att samverka över föreningsgränser ser de som en självklarhet. 

Skruvs multiarena en plats för spontanidrott

Multiarenan är precis som det låter – en plan som ger möjlighet till flera olika idrotter; fotboll, tennis, volleyboll, basket och gympa.
Med hjälp av bidrag från lokala företag, Smålandsidrotten och Lessebo kommun kunde multiarenan bli verklighet.
 

Alice Äventyrsbana

När Alice började få svårt att trampa själv på förskolans cyklar fick hon en cykel med fast nav och idén om att förvandla gården på förskolan väcktes hos pedagogerna. Med hjälp av sponsorer, samhället, föräldrar och barn började en äventyrsbana ta form på förskolans gård.

Kvinnor hjul

Föreningen Arabys Aktiva Familjer upptäckte att det fanns ett stort behov och intresse för kvinnor och tjejer att lära sig cykla och ansökte om bidrag från en av Sparbanken Ekens stiftelser. Med hjälp av bidraget köpte man in begagnade cyklar samt hjälmar för att kunna möjliggöra cykelkurser. Kvinnorna har hjälpt, peppat och stöttat varandra i att lära sig cykla.

En miljon till djur och markägare

Sommaren 2018 påverkade torkan många lantbrukare och djurägare ekonomiskt på flera sätt. Våra ägarstiftelser avsatte då tillsammans en miljon kronor för ansökan om ekonomiskt stöd för att skapa nya betesmarker i den svåra situationen.

Farmer man in front of cows

Ett räddningsvärn mot alla odds

- Det som inte finns måste vi lösa själva berättar Hans Gullstrand, platschef i Västra Torsås frivilliga räddningsvärn. Vi träffar honom när de har invigning av sin nya brandbil.

Hasse