Meny
Samhällsengagemang
Våra kontor
Organisation

Sparbanken Eken - en lokal bank

Vårt hjärta klappar för regionen och det märks. Vi erbjuder allt en storbank kan erbjuda, men med lokalt fokus och ett större personligt engagemang. Det är därför vi brukar säga att vi inte är en vanlig bank.

Vi engagerar oss lokalt

Genom att bedriva en framgångsrik bankverksamhet kan vår vinst återinvesteras i samhället och skapa möjligheter för alla som bor och verkar i vår region.

Vi är en sparbank nära dig

Vi är tillgängliga och enkla att ha och göra med. Det går snabbt att komma i kontakt med oss på det sätt du själv föredrar. Via telefon, digitala tjänster eller på ett kontor nära dig.

Vi förverkligar idéer

Vi är möjliggörare, både för våra privatkunder i livets olika skeden och för regionens företag. Tillsammans förverkligar vi dina idéer och drömmar.

En lokal bank, olik andra.

Under 2023 inledde vi ett långsiktigt samarbete med Växjö Pride. Det är självklart för Sparbanken Eken att ta ställning för frihet, kunskap och kärlek.

"För oss är det viktigt att stå upp för rätten att få leva med och älska den man vill. 2023 gick vi i Växjös prideparad som första bank och nu är det ett stående inslag hos oss. Vi uppmärksammar frågorna under hela prideveckan", säger Marika Sunesson, marknadschef Sparbanken Eken. 

Vi har 6 bankkontor

  • Som finns i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län på orterna: Ryd, Långasjö, Älmeboda, Delary, Grimslöv och Åryd.

 

Vi är 80 medarbetare

  • Som har sin arbetsplats på något av våra sex kontor, kundcenter eller vårt huvudkontor. 

 

Våra 29 000 företags- och privatkunder

Grafisk karta över våra kontor
Nationalpark Åsnen

Vi har lokala ägare

Sparbanken Eken bildades 2008 genom att sex sparbanker i Blekninge, Kalmar och Kronobergs län gick samman. Samtidigt bildades sex ägarstiftelser, en för varje tidigare bank. Stiftelserna får utdelning på bankens vinst och syftet är att ge tillbaka en stor del i form av bidrag till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur för att stimulera god samhällsutveckling och tillväxt i vårt verksamhetsområde.

Tjej hänger i basketkorg

Vi tycker om att ge tillbaka

För oss är det självklart att engagera oss i närsamhället. Under åren har vårt samhällsengagemang lett till lekplatser, fiber, padelbanor, integrationsprojekt och mycket mer. Sedan Sparbanken Eken grundades 2008 har vi delat ut över 45 miljoner kronor i form av sponsring och stiftelsebidrag. Och vi fortsätter att ge tillbaka till vår region.

Glada medarbetare i möte

Vi känner vår marknad

Vi är en fullservicebank med en stark förankring i regionen. Vi gör affärer där vi själva bor och känner den lokala marknaden. Alla beslut fattas nära våra kunder, inte på ett avlägset huvudkontor. Vi är tillgängliga och det går snabbt att komma i kontakt med oss på det sätt som du själv föredrar. Vi erbjuder allt en storbank kan erbjuda, men med ett större personligt engagemang.

Vad är en sparbank?

Ursprunget till dagens sparbanker hittar vi år 1810 då kyrkoherden Henry Duncan öppnade en bank som var till för alla och inte bara för de allra rikaste. Medborgarna fick en möjlighet att spara till sin egen framtid. Mycket har förstås hänt sedan 1800-talet men sparbanksidén lever än idag där grunden är att bidra till en sund och hållbar ekonomi. Samtidigt ser en sparbank till att delar av bankens överskott avsätts och delas ut för att ge ökad livskvalitet inom verksamhetsområdet.