Meny
Samhällsengagemang
Våra kontor
Organisation

Sparbanken Eken ägs av stiftelser

Sparbanken Eken är ingen vanlig bank. Ett av våra viktigaste mål är att tillsammans med våra ägarstiftelser bidra till att livet och vardagen i vår region utvecklas för oss alla som bor och verkar här. Stiftelserna är ägare till banken och får utdelning på bankens vinst. Den vinsten går genom stiftelserna tillbaka till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur för att stimulera god samhällsutveckling och tillväxt i vårt verksamhetsområde. Ett starkt lokalt ägande gör att viktiga beslut om banken fattas just lokalt och att pengarna hamnar där de gör bäst nytta. 

Våra sex ägarstiftelser

Almundsryds Sparbanksstiftelse

Verksamhetområde är främst Tingsryds kommun och Älmhults kommun. 

Ordförande
Lennart Fohlin

Ledamöter
Elin Johansson
Michael Johansson
Linda Vik Karlsson
Monika Johansson
Ingemar Nilsson
Anders Håkansson

Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse

Verksamhetsområde är främst Emmaboda kommun.

Ordförande
Claes Arvidsson

Ledamöter
Dan Elmersson
Stig Hermansson
Anna Olsson
Gösta Karlsson
Dan Albertsson
Johanna Arvidsson-Sjögren
Erling Kalsson

Skatelöv och Västra Torsås Sparbanksstiftelse

Verksamhetsområde är främst Alvesta kommun. 

Ordförande
Åke Aronsson

Ledamöter
Inger Lindahl
Ann Gustavsson Lindh
Per Lindahl
Michaela Månlycke
Sofia Lundsten
Jonas Gyllensten

Älmeboda Sparbanksstiftelse

Verksamhetområde är främst Tingsryds kommun. 

Ordförande
Thommy Jönsson, 070 - 536 02 47

Ledamöter
Sofie Fyhr (vice ordförande)
Magnus Rinaldo
Alexander Selander
Per Johansson
Karin Karlsson
Karin Petersson

Åryds Sparbanksstiftelse

Verksamhetsområde är främst Karlshamns kommun och Ronneby kommun. 

Ordförande
Eva-Britt Brunsmo, 072 - 501 35 88

Ledamöter
Lars Bergström
Merith Pagels
Jörgen Garnegård
Gered Rundquist
Bengt Persson
Ylva Möller

Göteryds Sparbanksstiftelse

Verksamhetsområde är främst Älmhults kommun. 

Ordförande
Kristina Jönsson, 073-157 04 15

Ledamöter
Marie Mårtensson
Roger Johansson
Sara Bengtsson
Nicklas Palmgren
Johanna Svensson
Bo Johansson

Tjej på lekplats

Ansök om bidrag

Vill du bidra till att området där banken finns ska bli en ännu bättre plats att leva och bo i? Då kan du ansöka om bidrag för din idé eller ditt projekt hos stiftelserna. Varje stiftelse behandlar bidragsansökningar. Både privatpersoner, företag, föreningar och organisationer är välkomna att söka. 

Beneficiaries

Vårt samhällsengagemang

Här hittar du projekt som blivit möjliga med bidrag från våra ägarstiftelser. Leta efter inspiration till ett eget projekt att ansöka om eller utforska vad som blivit möjligt med stöd från Sparbanken Ekens ägarstiftelser. 

Vad gör en sparbanksstiftelse?

Stiftelserna ska främja sparsamhet genom att som aktieägare i Sparbanken Eken verka för bevarande och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte tillgodoses bland annat genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska och juridiska personer.

Vår historia går 150 år tillbaka

Flera av våra stiftelser har funnits i över 150 år. 2007 beslutade sex sparbanker att gå samman och bilda en ny bank - Sparbanken Eken AB. Samtidigt bildades sex ägarstiftelser, en för varje tidigare bank.

De sex bankerna hette tidigare; Almundsryds Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Älmeboda Sparbank och Åryds Sparbank. Därifrån kommer stiftelsernas namn.