En äventyrsbana skapad av barn – för barn

När Alice började få svårt att trampa själv på förskolans cyklar fick hon en cykel med fast nav och idén om att förvandla gården på förskolan väcktes hos pedagogerna. Med hjälp av sponsorer, samhället, föräldrar och barn började en äventyrsbana ta form på förskolans gård.
Några av pedagogerna på förskolan, Sofie, Annika och Ellinor, berättar om hur barnen har varit med på hela resan;
”Alice Äventyrsbana är skapad av alla barn, för alla barn på förskolan och den berikar oss alla med nya äventyr varje dag. Vi leker, samarbetar, tränar motorik, bygger vänskap, respekt och acceptans, fantiserar och utforskar tillsammans.”


Alice invigde banan på cykel

Den 30 oktober 2019 invigde Alice banan på cykel. Då hade banan funnits i ett par veckor och barnen hade hunnit köra in och testa den.
Några av favoriterna enligt barnen själva är;
- Cykelkortet som intygar att man får köra på banan.
- Taxistoppet med doftstation. Här kan barnen köra runt och hämta upp varandra. Här finns också en doftstation där man får möjlighet att använda luktsinnet.
- Diamantberget som barnen varit med och grävt fram. Här kan man klättra uppför ett litet berg med hjälp av rep. ”Diamanter” hänger ovanför i trädet.

Pedagogerna på förskolan menar att äventyrsbanan har förändrat hela gården – den har gått från en gräsplätt till att inbjuda interaktiv lek på flera olika nivåer.
” Idén väcktes genom Alice men kommer till användning av alla barnen på förskolan. Vi hoppas att barn i många år framöver ska få glädje av äventyrsbanan.”