Pedagoghunden Ninja

Charlotte arbetar som speciallärare vid Bjurbäcksskolan i Emmaboda och kommer dagligen i kontakt med elever som har det kämpigt med skolarbetet och kanske framför allt bekymmer med att lära sig läsa. Redan under studietiden hade Charlotte hört talas om ”Pedagoghundsteam” - ett projekt med syfte att föra samman barn med litteratur och att använda hunden som ett verktyg för detta. Metoden går ut på att barnen läser högt för en hund, som är en kravlös och icke dömande lyssnare. Hunden har dessutom en lugnande effekt i en situation som för många barn kan vara stressande.

2019 gjorde Charlotte en ansökan till Sparbanken Eken för att få gå Pedagoghundutbildningen tillsammans med sin labrador Ninja. De är nu klara med utbildningen och skapar läslust, glädje, motivation och ökad koncentration hos elever.

- Hunden hjälper till att minska stress, oro och ångest till exempel i samband med läsning. Det blir en lustfylld upplevelse att läsa högt för Ninja samtidigt som självkänslan, självförtroendet och den sociala kompetensen ökar hos eleven, säger Charlotte.