Multiarenan är senaste tillskottet på idrottsplatsen

Leif Rydell har varit projektledare för multiarenan och berättar att idén grundade sig i att man ville skapa förutsättningar för spontanidrott för ungdomar. Leif berättar vidare att viljan att utveckla området vid idrottsplatsen började redan 1998. Då såg man knappt att den intilliggande sjön fanns och genom ett Leaderprojekt grävde man ur sjöarna. Efter det följde camping, fiskestugor och gym. Senaste tillskottet är multiarenan som öppnar upp för spontanidrott.

”Multiarenan nyttjas av ungdomar som vill ha någonstans att hänga men också av personer från samhällena runt omkring som till exempel Lessebo, Broakulla och Eriksmåla”, säger Leif.

”I coronatider har gympan, som brukar hålla till inomhus, flyttat ut till multiarenan. Så tre kvällar i veckan är det mellan 20–30 personer som gympar – något vi inte ens tänkte på att multiarenan kunde nyttjas till från första början, ” fortsätter Leif.

Idrottsplatsens utveckling och framtid

Skruvs idrottsplats inrymmer sedan tidigare friidrottsverksamhet, tennisbanor, fotbollsplan, upplyst promenadstråk runt sjön och gym. Intill sjön har även Skruvs fiskeklubb sin verksamhet, där Leif är ordförande. Fiskeklubben driver i sin tur campingen som också ligger vid sjön och Leif hoppas att man i framtiden ska kunna locka fler campinggäster att nyttja faciliteterna för träning och motion – framför allt multiarenan.

”Nu när arenan är klar känns det jättebra att det är aktivitet och att den används. Den är öppen för alla och går att använda i princip hela året så länge det inte är snö – vilket är en stor fördel eftersom vi inte har någon sporthall i Skruv,” säger Leif. 
Flera projekt är avklarade men Skruvs IF har redan framtidsdrömmar om att fortsätta utveckla området och näst på önskelistan är en konditions- och relaxdel som skulle komplettera det befintliga gymet.