– Vi är enormt stolta över hur nöjda kunder vi har. Under tio års tid har vi vuxit kraftigt och årets kliv uppåt i undersökningen gör oss än mer övertygade om att vi har ett unikt erbjudande som matchar våra kunders önskemål väl, säger Lars Olsson, vd Sparbanken Eken.

Så här säger våra kunder om oss
Detta är några av de faktorer som Sparbanken Ekens kunder är nöjda med;
- Månar om sina kunder (85,3)
- Tar samhällsansvar (79,9)
- Är pålitliga (85,3)
- Ger dig den hjälp du behöver (86,7)

Detta är några utav de kommentarer som Sparbanken Ekens kunder har uttryckt i undersökningen;
- De är personliga, lokala och värnar om kunden. De ser varje kund.
- De är alltid villiga att ge saker en chans. De säger inte direkt nej.
- Tillgänglighet och personkemi.
- De lyssnar till kundens behov och förutsättningar som kunden har.
- De tar sig tid för kunden.
- Det är mer humant, mer samhällstänk.

Samhällsengagemang
Sparbanken Eken får goda betyg kring samhällsengagemang och hållbarhet vilket bekräftar vikten av bilden kunderna har och styrkan i att vara nära, lokala och engagerade i samhället. 9 av 10 kunder anser det viktigt att delar av vinsten investeras i olika samhällsområden (2017 var det 7 av 10). Upplevelsen av att Sparbanken Eken bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt har ökat (från 78,2 till 85,5).

Nöjdheten ökar
SKIs mätning visar att privatkundernas nöjdhet med bankerna har ökat generellt de senaste åren. Men ökningen är markant större när det gäller Sparbanken Ekens kunder. Vd Lars Olsson tror det beror på att man verkligen lyssnat på kundernas behov.
– Under året har vi bland annat etablerat ett eget kundcenter. Dessutom byggdes bankens kontor i Grimslöv om och blev större. Genom att stärka närvaron lokalt kan vi erbjuda kunderna ännu bättre service. Vi är mycket nöjda med vårt goda betyg och ska se till att förvalta det väl i framtiden, säger han.

Klicka här för att ta del av hela undersökningen

*Av hänsyn till andra aktörer och på grund av att allt material ej är publikt presenters enbart Sparbanken Ekens utfall i undersökningen.