Våra kunder är mycket nöjda med den service som vi ger. Det visar Svenskt Kvalitetsindex senaste mätning inom banksektorn. På skalan, som är mellan 0 och 100, hamnar Sparbanken Eken på 81,4 vilket är långt över genomsnittet.

– Vi är enormt stolta över hur nöjda kunder vi har. Under tio års tid har vi vuxit kraftigt och årets kliv uppåt i undersökningen gör oss än mer övertygade om att vi har ett unikt erbjudande som matchar våra kunders önskemål väl, säger Lars Olsson, vd Sparbanken Eken.

Nöjdheten ökar
Redan för två år sedan var våra privatkunder nöjda. Då låg nöjdhetssiffran på 73,7, vilket var klart över bankbranschens nationella snitt på 63,6. I år har alltså nöjdheten ökat betydligt, från 73,7 till 81,4. En mycket hög siffra då alla värden över 75 av Svenskt Kvalitetsindex benämns som “mycket nöjd”.

Mätningen visar att privatkundernas nöjdhet med bankerna har ökat generellt de senaste åren. Men ökningen är markant större när det gäller Sparbanken Ekens kunder. Något vd Lars Olsson tror beror på att man verkligen lyssnat på kundernas behov.

– Under året har vi bland annat etablerat ett eget kundcenter med fyra nya anställda. Dessutom byggdes bankens kontor i Grimslöv om och blev större. Genom att stärka närvaron lokalt kan vi erbjuda kunderna ännu bättre service. Nu ska vi fira vårt goda betyg och se till att förvalta det väl i framtiden, säger han.

Vi på Sparbanken Eken har i dag 27 000 kunder och 70 medarbetare fördelade på kontor i Ryd, Delary, Grimslöv, Åryd, Älmeboda och Långasjö.