Meny
Samhällsengagemang
Våra kontor
Organisation

ICA nära Ryd

Årets omställningsföretag i Tingsryds kommun

På Tingsryds Näringslivsgala utsågs ICA nära Ryd till årets omställningsföretag 2023. Två av våra ägarstiftelser delade ut priset, Älmeboda- och Almundsryds Sparbankstiftelse.

Jonas utomhus vid solpaneler

Motiveringen till årets omställningsföretag löd:

Vinnaren av årets omställningspris har gjort en betydande insats för att främja hållbarhet och samhällsnytta. Genom att utöka butikslokalen och parkeringsytan med fokus på hållbarhetsperspektiv, inklusive installation av solpaneler, miljövänliga inventarier och återvinning av värme från kylanläggningen, visar de ett starkt engagemang för att minska sin miljöpåverkan.

Att investeringen även gynnar samhället genom att hålla landsbygden levande och bidra till ökad turism är en viktig aspekt. Servicecentrat i samhället blir en knutpunkt för invånare och besökare, vilket kan leda till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.
Att uppmärksamma och belöna företag och organisationer som aktivt arbetar för hållbarhet och samhällsnytta är avgörande för att skapa incitament för andra att följa deras exempel. Det är inspirerande att se hur ett företag kan spela en positiv roll genom att integrera hållbarhet och samhällsansvar i sin verksamhet.

Vi passade på att besöka Jonas, handlare på ICA nära Ryd, några dagar efter han blivit tilldelad priset för att gratulera honom och ställa några frågor om den stora investering och omställning som han har gjort.

Grattis till utmärkelsen! Hur känns det?

”Nu har man landat lite, på galan var det en stor glädje och på vägen hem i bilen var jag i eufori och tänkte; vad var det som hände egentligen? Det känns fantastiskt roligt.”
Jonas har arbetat på Ica Nära Ryd sedan 1997 och varit handlare sedan 2000. Han driver butiken tillsammans med sin fru som är delägare och i butiken jobbar även hans syster, hans två barn och svärsonen. ”Det bästa med att vara ICA-handlare är mötet med alla våra kunder, att arbetet är så skiftande och att ingen dag är den andra lik”. Han menar också att man aldrig blir trött på yrket för att det hela tiden händer nya saker. ”Vill man bara så finns alla möjligheter”.

Jonas med diplom
Exteriör ICA nära Ryd
Jonas fyller på päron i frukthyllorna

Vad betyder utmärkelsen för er?

”Att man har fått en bekräftelse på att man har vågat satsa. Både att vi satsat på vårt hållbarhetsarbete men även att vi har satsat på Ryd som ort, det är en ganska unik satsning som vi har gjort för bygden.”

Inför satsningen stod Jonas inför två val; att göra en mindre utbyggnation eller satsa på en stor. Inför att beslutet skulle tas satte sig Jonas tillsammans med sin fru Anja och deras två barn för att se hur de ser på framtiden och butiken. Det blev då tydligt att de båda ville fortsätta sin karriär inom Ica och beslutet om att göra den stora satsningen av butiken blev då mycket enklare att ta.

Vad skulle du ge för tips för dem som vill göra samma resa som er och implementera mer hållbara alternativ i verksamheten?

”Det är en stor investering och kostar mycket pengar till en början, men då är det viktigt att se till långsiktigheten. Att det kommer generera ett bra resultat både för miljön och för den egna ekonomin.”

När vi frågar vad kunderna säger om den stora satsningen är det tydligt att det är ut- och ombyggnationen av butiken som har varit mest uppskattad. All belysning i butiken har bytts ut till LED vilket har bidragit till en mycket ljusare och trevligare butik, kylar och frysar har bytts ut till mer energieffektiva alternativ och hela ytan har blivit rymligare. Jonas menar att helheten har gjort att kunderna har blivit väldig belåten med butikens nya utformning.

Jonas har även installerat 262 solpaneler på taket, det är dock en satsning som han är osäker på om kunderna ens är medvetna om. Nu är de på väg in i första sommaren sedan panelerna blev installerade och Jonas följer redan mätningarna och hur kilowattförbrukningen förändras. Redan i mars såg de resultat av investeringen då de var helt självförsörjande på el under en timme, vilket Jonas ser fram emot ska öka ännu mer framåt.

Hur ser era planer ut framåt?

”Vi har redan funderat på hur vi kan utveckla vår energieffektivisering ännu mer. Vi har idag återvinning ifrån kylar och frysar, och tar vara på all värme som kommer därifrån. Nu vill vi även se vad en ny luftpump skulle kunna generera för besparingar.”

Jonas menar också att det ständigt kommer förändringar och förbättringar både inom ICA och branschen i stort. Allt från sortimentsförändringar till hur man hanterar sitt matsvinn; en del som Jonas tydligt vill arbeta ännu mer med och förbättra från dagens läge. Det är talande att Jonas, som han själv sa i början när vi satte oss ner, har en stark vilja och gör det bästa av de möjligheter han får.

Fakta
  • 17 anställda
  • Omsättning 1997: 11.2 miljoner
  • Omsättning: 2023: 61 miljoner
  • Vinstmarginal: 1,5-3%
  • Fastighetsyta 1400 kvm
  • Butiksyta 1000 kvm
  • Matsvinn 1.93%