Uppdrag i Sparbanken Eken

Styrelsens vice ordförande.
Risk- och revisionsutskottet, ordförande.
Kreditutskottet, ordförande.

Styrelseutbildningar

Anders Engqvist har genomgått en rad styrelseutbildningar av vilka kan nämnas:
Certifierad styrelseledamot, Styrelseakademin ”Rätt fokus i styrelsearbetet”.
Utbildningar i risk och riskhantering.
Styrelseutbildningar med kreditfokus.
Utbildning för anknuten distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter.
Intern skog- och lantbruksutbildning.
Utbildning i finans- och likviditetsförvaltning.
AML-utbildning.
Intern placerings- och försäkringsutbildning.

Utbildningar

4-årigt tekniskt gymnasium, elkraftteknik.
Compliance i praktiken.
Risk management i den finansiella sektorn.
Certifierad elhandlare.

Bankspecifik erfarenhet

Styrelseordförande i Sparbanken Eken.
Styrelseledamot i Sparbanken Eken.
Styrelseledamot i Skatelöv- och Västra Torsås Sparbank.

Arbetslivserfarenhet

Bixia Energy Management AB och Bixia AB, Chef för analys, Risk Manager, Compliance.
Östkraft AB, ansvarig för finansiell handel.
Sydkraft AB, långsiktig nätplanering, linjemästare, energiförsäljning, prissättningsfrågor avseende elleveranser, portföljförvaltning.