Uppdrag i Sparbanken Eken

Styrelseledamot.

Styrelseutbildningar

Cecilia Björklund har genomgått en rad styrelseutbildningar av vilka kan nämnas:
Utbildning övergripande riskhantering.
Utbildning för anknuten distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter.
Intern skog- och lantbruksutbildning.
Kreditutbildningar.
Utbildning likviditet- och finansförvaltning
Utbildning AML.
Intern placerings- och försäkringsutbildning.

Utbildningar

Civilekonomexamen, Högskolan Växjö.

Bankspecifik erfarenhet

Styrelseledamot i Sparbanken Eken.

Arbetslivserfarenhet

Xylem AB, Processansvarig Shared Service, chef Accounting & Compliance Europa, chef för bokföring och redovisning svenska bolagen, analytiker koncernekonomi, chef koncernekonomi rapportering, kreditavdelningen.
Emmaboda Granit AB, order, skeppning, ekonomi.