Uppdrag i Sparbanken Eken

Styrelseledamot

Styrelseutbildningar

Leif Fransson har genomgått en rad styrelseutbildningar av vilka kan nämnas:
Reglering och styrning av banker, Göteborgs Universitet.
Utbildning för anknuten distribution av försäkringsbaserade investerings­produkter. Sparbankernas Riksförbund. 
Certifierad styrelseledamot, utbildning ”Rätt fokus i styrelsearbetet” med Styrelseakademien
Utbildning i risk och regelverk
Grundläggande styrelseutbildning
Utbildning i compliance och kreditgivning
Utbildning likviditet- och finansförvaltning
Utbildning Återhämtningsplan

Utbildningar

Ekonomisk utbildning
Utbildning i nytt verktyg för IKLU-arbetet
Seminarium kring strategiarbete
Intern skog- och lantbruksutbildning
Utbildning i varumärke och varumärkesarbete
Information inom övergripande riskhantering och nya regelverk
Intern kreditutbildning
Intern placerings- och försäkringsutbildning
Utbildning i kontinuitets- och krishantering

Bankspecifik erfarenhet

Tidigare VD i Sparbanken Eken.
VD I Almundsryds Sparbank

Arbetslivserfarenhet

VD, Sparbanken Eken 
VD, Almundsryds Sparbank 
Kreditchef, Swedbank