Hoppa till textinnehållet

Konton

Val av konto, eller konton, beror bland annat på ditt företags storlek och om ni gör affärer i utlandet. Ett konto i svenska kronor med bankgiro samt vid behov ett konto i utländsk valuta, ger ditt företag en grund för alla löpande in- och utbetalningar.

 • Penningmarknadskonto

  Är ett konto i SEK som passar för företagets samtliga in- och utbetalningar. Kontot ger dig en god översikt och underlättar din likviditetsplanering.

  Penningmarknadskonto
 • Valutakonto

  På ett valutakonto går exportintäkterna direkt in på kontot utan att växlas till svenska kronor. Importbetalningarna kan sedan göras direkt från samma konto.

  Valutakonto
 • Bankgironummer

  Ditt företags bankgironummer är allt dina kunder behöver för att betala dina fakturor. Du kan enkelt byta konto men ändå behålla samma bankgironummer.

  Bankgiro

IBAN, BIC och Nationellt ID

IBAN - International Bank Account Number, BIC (Bank Identifier Code) och Nationellt ID används vid betalningar till utlandet.