Skip to content

Ideell förening

Företagspaketet Bas med de vanligaste tjänsterna

Här hittar du information om hur du ansöker för er ideella förening om att bli kund hos oss. För föreningens säkerhet och för att vi ska uppfylla lagkrav behöver vi få in styrelsebeslut och annan dokumentation om till exempel företrädare och föreningens verksamhet. Följ checklista nedan för att allt ska bli rätt och ansökan gå snabbare. Som föreningskund hos oss ansluts du till vårt företagspaket Bas. 

Checklista - Förberedelser innan du kan ansöka

 1. Beslut om företrädare

  Ni måste ha beslutat vem eller vilka personer som ska företräda föreningen gentemot Sparbanken Eken. Det vill säga vem som är behörig att administrera föreningens konton och tjänster samt är fullmaktshavare enligt blanketten "Fullmakt ideell förening".
  Det är viktigt att beslut om vem som företräder föreningen, samt hur, är tydligt dokumenterat i ett årsmötes- eller styrelseprotokoll, beroende på stadgars bestämmelser. Använd vår mall för protokoll med exempel på beslutsformulering om företrädare gentemot Sparbanken Eken, alternativt kopiera mallens §4 till ert årsmötes-/styrelseprotokoll. 

  Mall för protokoll med beslutsformulering om företrädare (pdf)

 2. Fyll i "Fullmakt ideell förening"

  Föreningens ordförande och kassör samt eventuellt ytterligare företrädare gentemot Sparbanken Eken som ni utsett ska skrivas in i dokumentet ”Fullmakt ideell förening”. Fullmakten är obligatorisk och ska tas med i original till kontoret.
  Fullmakt ideell förening (pdf)

  Läs mer om hur det fungerar med företrädare och fullmakt: Ideella föreningar, företrädare och fullmakt (pdf) 

 3. Förbered svar på frågor om er förenings verksamhet

  Skriv gärna ut och gå igenom checklistan och frågorna tillsammans i styrelsen.

  Checklista med frågorna och begreppsförklaring (pdf)

Pris

Våra tjänster i Företagspaket Bas passar er som är:

-ideell förening
-bostadsrättsförening
-samfällighetsförening
-ekonomisk förening

Pris::540 kronor per år. 

Vanliga frågor och svar

Behöver du hjälp med något annat?