Meny
Samhällsengagemang
Våra kontor
Organisation
Årskrönika 2023
Lars Olsson

Lasse Olsson, VD.

Att summera ett år är alltid intressant och lärorikt. Ofta säger man att man inte ska titta så mycket i backspegeln men ibland måste man göra det, att reflektera är också viktigt. Vad har hänt? Hur har vi agerat eller hanterat enskilda händelser? Hur har utvecklingen varit? Detta kan vi lära oss av. I övrigt är jag mer för att titta ut genom framrutan.

2023 har varit både likt och olikt de senaste åren. Tyvärr pågår fortfarande krig i Ukraina. När det gäller finansmarknaden har den anpassat sig efter ett mer långvarigt krig än vi både trodde och hoppats på. Lägg därtill att striderna mellan Israel och Palestina har utvecklats till ett fullskaligt krig under hösten. Inflationen har fortsatt vara på höga nivåer. Det finns lika många sätt att bekämpa inflation som det finns experter. Att justera räntor är det vanligaste men det tar tid för omställning. Hushåll och företag har under nästan 10 år vant sig vid ett ränteläge som varit lite dopat och tillväxten har varit extremt god. Under året har reporäntan i Sverige stigit från 2,50% till 4%. Detta märks självklart för alla, både hushåll och företag. Alla behöver ställa om sitt beteende.

När vi titta på vår geografi så liknar den övriga Sveriges utveckling även om vissa analytiker anser att Småland blir mer drabbade av lågkonjunkturen än övriga Sverige. Det känns dock som vår geografi klarat sig ganska bra. Det är absolut så att vissa branscher är hårt drabbade men det känns också som smålänningar och blekingar är duktiga på att justera och ställa om.

Vi märker tydligt att bankens modell med både fysisk närvaro, bemanning och digitala tjänster efterfrågas i svårare tider. Vi får mycket förfrågningar och anser att vår affärsmodell med mötesplatser på olika sätt är bra. Vi ser därför hela tiden över hur vi ska organisera oss. Var ska vi finnas? Hur ska vi finnas? Duktig personal är nyckeln. Förtroende hos kunder och övriga samhället är fortsatt stort. Det märker vi inte minst när årliga kundnöjdhetsundersökning presenteras. Sparbankerna som kollektiv har Sveriges nöjdaste kunder både privat och företag, igen. Det är vi både stolta för och har stor respekt för också. Detta ska förvaltas samtidigt som omvärlden förändras. Att våga utmana oss själva och hur vi agerar har varit en del av årets arbete. Arbetssätt som gör att både vi och våra kunder upplever Sparbanken Eken som en ansvarstagande arbetsgivare och bank.

Kollegor tillsammans som skrattar

Vi har idag fantastiskt duktig, ambitiös och engagerad personal. När det gäller rekrytering av kompetens och engagerad personal är det idag en utmaning och kommer vara än mer framöver då kraven ökar. Vi kommer fortsätta att fundera på strategiska lösningar som gör att banken fortsatt har tillväxt, vilket kommer vara avgörande för framtiden. Vi har alltid varit självständiga och vill så vara även framöver. Därför måste vi jobba med tillväxt och utveckling, med fötterna på jorden.

En av året satsningar är att vi anställt en ansvarig för hållbarhet och samhälle i banken. Martina Batur brinner verkligen för dessa områden, som verkligen går in i varandra. Att vara hållbar är samhällsansvar och vice versa. Det kommer också innebära än mer engagemang tillsammans med våra ägarstiftelser. Vi vet att vi kan göra skillnad i samhället och det ansvaret tar vi gärna.

Tyvärr konstaterar vi att 2023 har inneburit en eskalering av bedrägerier. Den ökade kriminella aktiveten i samhället avspeglar sig i ökat antal bedrägerier och bedrägeriförsök mot befolkningen där även våra kunder blivit drabbade. Det är framför allt mot våra äldre kunder men även yngre kunder och företag har blivit attackerade. Vi liksom andra aktörer i branschen arbetar med att förhindra detta både enskilt och som kollektiv. I Sparbanken Eken har vi informerat våra kunder på alla sätt som är möjligt. Digitalt, per post och även en hel del välbesökta fysiska träffar där vi informerar hur man ska tänka och agera. Ett väldigt tydligt medskick är att banken aldrig ringer upp för ber någon legitimera sig. Tillvägagångssätten är många och ändrar sig över tid. Är ni osäkra ska ni avstå vad den/de som kontakta er föreslår och kontakta banken på det vanliga sättet som ni alltid gör.

Nationalpark Åsnen

Banken går mot det mest lönsamma året någonsin. Det beror inte på att vi är giriga. Vi vet, när vi jämför, att våra kunder har väldigt konkurrenskraftiga villkor. Den största anledningen till lönsamheten är att vi har hanterat vår balansräkning (historien) på ett bra sätt. Vi vet också att det inte kommer vara så i framtiden. Finansiell stabilitet krävs för att driva bank och svenska banker generellt är stabila. Det är bra för både kunder och samhälle. Vi får heller inte glömma att vi vill vara en stabil arbetsgivare. Fn. är vi ca. 80 anställda vilket innebär ansvar.

Vi delar ut från vår vinst till våra ägare som sedan fördelar det lokalt i olika samhällsengagemang. Detta känns väldigt bra.

När det gäller kundaktiviteter så har året varit väldigt positivt. Under några år var vi mer eller mindre förhindrade pga. Corona att träffa våra kunder fysiskt. Det har vi verkligen gjort detta år.

Allt från marknader till egna aktiviteter såsom kaffekalas med information till äldre, aktiesparträffar, ekonomi för unga. Ja listan kan göra lång. Riktigt kul och Sparbanken Eken på riktigt.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2024 där vi har fortsatt höga ambitioner tillsammans med personal, styrelse och stiftelser som utvecklar Sparbanken Eken.

Jag vill avslutningsvis tacka kunder, personal, styrelse och stiftelser för ett fantastiskt härligt samarbete.

Jag önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År när den kommer så ses vi igen 2024.