Anders Borgehed är ett välkänt ansikte i det regionala näringslivet. Han är utöver styrelseuppdraget, regionchef för Sydsvenska handelskammaren och har mångårig erfarenhet av näringslivsfrågor och brinner för landsbygdsutveckling. Anders Borgehed har suttit i styrelsen för Sparbanken Eken i två år, som vice ordförande.

- Dessa två år har varit oerhört roliga och lärorika. När frågan kom om jag var intresserad av att ta över ordförandeskapet blev jag både lite rädd och samtidigt väldigt glad att få möjligheten att arbeta ännu mer med Sparbanken Eken. Nu ser jag i det korta perspektivet fram emot att sjösätta ett nytt samhällsinitiativ, ett projekt som grundar sig i sparbanksidén. I det längre perspektivet ser jag fram emot att fortsätta utveckla Sparbanken Eken, omvärlden förändras i rask takt och vi som bank måste följa med i den utvecklingen, berättar Anders Borgehed.

I samband med att Anders Borgehed tillträder som ordförande blir Anders Engqvist nu vice ordförande i banken.
- Jag är stolt över att tillsammans med styrelse och ledning utvecklat Sparbanken Eken från en lokal till regional bank, detta gällande både antal kunder, ökade volymer och utökad personalstyrka. Att vi tillsammans utvecklat banken i takt med tiden både vad gäller kund- och myndighetskrav, säger Anders Engqvist.

Sparbanken Eken är en lokal och stiftelseägd sparbank med kontor i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. Läs mer om Sparbanken Eken på:
www.sparbankeneken.se/om-oss