”För oss är det viktigt att stå upp för detta som bank, arbetsplats och som samhällsaktör. Alla människors rätt att få leva och älska den man vill utan risk för våld och förtryck, är för oss en självklarhet. Dessvärre är det inte det överallt i samhället, därför står vi upp för denna kamp och inleder samarbete med Växjö Pride” berättar Lars Olsson VD för Sparbanken Eken

Under Växjö Pride 2023 deltar Sparbanken Eken i prideparaden den 13 maj med ett 50-tal personal och familjemedlemmar. ”Det känns både viktigt och fint att vi denna dag står upp tillsammans med kollegor, nära och kära.” säger Marika Sunesson, Marknadschef Sparbanken Eken.

Personalen har även genom bankens samarbete med Växjö Pride fått ta del av en föreläsning av Suzana Mocevic, ordförande Växjö Pride.
”Vi vill växa och utvecklas och bidra till ett mer inkluderande och jämställt samhälle. Att få ta del av Suzanas modiga berättelse är en viktig del i detta och vi ser fram emot att ta vårt samarbete vidare” fortsätter Marika Sunesson.

”Växjö Pride är otroligt stolta över att ha ingått ett partnerskap med Sparbanken Eken. Sparbanken Eken visar vägen vad gäller respekt för alla människor lika värde. Vi hoppas att flera banker ska bli inspirerade och följa Sparbanken Ekens exempel och engagemang” säger Suzana Mocevic Ordförande Växjö Pride.


Sparbanken Eken är en lokal och stiftelseägd sparbank med kontor i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. Läs mer om Sparbanken Eken på:
www.sparbankeneken.se/om-oss