Kriterier

Definitionen av omställning är bred och kan innefatta enligt nedan:

  • Förändring av produktion, tjänst eller utbud pga. konjunktur eller ändrade förutsättningar i omvärld och/eller kundbeteende
  • Omställning utifrån hållbarhetsperspektivet: Miljö, Social eller ekonomisk
  • Betydande omställning av affärsmodell eller produktutveckling

Nominerat företag måste inte ha sitt huvudsäte i Tingsryds kommun men ska ha en väsentlig verksamhet i kommunen som dessutom sysselsätter eller servar medborgarna i Tingsryds kommun. Företaget ska utstråla att man ser Tingsryd som en viktig del i sitt företag och även vara en god ambassadör för kommunen.