Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Administrera pensionsplanen

Ändra löner enkelt, gör premieuppehåll, lägg till och ta bort anställda eller beställ faktura för extra inbetalning.

  1. Logga in i internetbanken
  2. Gå då in under pension – pensionsplan
  3. Välj aktuell pensionsplan
  4. Välj vad du ändra
Young man working in a coffee shop

Vanliga ändringar

Mer information

Fakturering

Olika sätt att betala premien

Om en medarbetare råkat ut för skada

Medarbetare anmäler själva om de blir sjuka, råkar ut för en olycka, behöver samtalsstöd eller rehabilitering. Här finns också information om vad som händer vid dödsfall.
Vad händer vid skada?

Skatteregler 

Om ditt företag tecknar Swedbank Pensionsplan till förmån för en anställd är premien avdragsgill med upp till 35 procent av den anställdes lön, dock max tio prisbasbelopp.
Vilka skatteregler gäller?

Förköpsinformation och villkor

Placera din tjänstepension

Swedbank Försäkring erbjuder många fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor för att du ska kunna göra hållbara val för ditt pensionssparande. Här finns information om placeringar och hur du kan göra fondbyten.

Påverka planetens framtid genom ditt sparande

Kontakta oss

Frågor om premier och din faktura?

Administrera pensionsplanen